صفحه اصلی / عمومی و آزاد

عمومی و آزاد

نمونه استشهادنامه برای تغییر محل خدمت سربازی

با دانلود : نمونه استشهادنامه برای تغییر محل خدمت سربازی در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل نمونه استشهادنامه برای تغییر محل خدمت سربازی را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید نمونه استشهادنامه برای تغییر محل خدمت سربازی یک فایلpdfفشرده شده(zip) دو صفحه شامل یک …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 3 نگارش پایه نهم: نوعِ زبانِ نوشته را انتخاب كنيم

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 3 نگارش پایه نهم: نوعِ زبانِ نوشته را انتخاب كنيم در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 3 نگارش پایه نهم: نوعِ زبانِ نوشته را انتخاب كنيم را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 3 نگارش …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 2 نگارش پایه نهم: واژه ها را بشناسيم، گزينش كنيم و به كار بگيريم

با دانلود : پاورپوینت درس 2 نگارش پایه نهم: واژه ها را بشناسيم، گزينش كنيم و به كار بگيريم در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 2 نگارش پایه نهم: واژه ها را بشناسيم، گزينش كنيم و به كار بگيريم را از طریق جعبه زیر …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 1 نگارش پایه نهم: با ذهنی «پرورده» و « نظام مند» بنويسيم

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 1 نگارش پایه نهم: با ذهنی «پرورده» و « نظام مند» بنويسيم در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 1 نگارش پایه نهم: با ذهنی «پرورده» و « نظام مند» بنويسيم را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 8 نگارش پایه نهم: نوشته را ويرايش كنيم

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 8 نگارش پایه نهم: نوشته را ويرايش كنيم در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 8 نگارش پایه نهم: نوشته را ويرايش كنيم را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 8 نگارش پایه نهم: نوشته را …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 7 نگارش پایه نهم: وسعت و عمق نوشته را بيشتر كنيم

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 7 نگارش پایه نهم: وسعت و عمق نوشته را بيشتر كنيم در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 7 نگارش پایه نهم: وسعت و عمق نوشته را بيشتر كنيم را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 6 نگارش پایه نهم: قالبي براي نوشتن، برگزينيم

با دانلود : پاورپوینت درس 6 نگارش پایه نهم: قالبي براي نوشتن، برگزينيم در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 6 نگارش پایه نهم: قالبي براي نوشتن، برگزينيم را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 6 نگارش پایه نهم: قالبي براي …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 5 نگارش پایه نهم: نوشته را خوش، آغاز كنيم؛ زيبا به پايان ببريم و نيكو نامگذاري كنيم

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 5 نگارش پایه نهم: نوشته را خوش، آغاز كنيم؛ زيبا به پايان ببريم و نيكو نامگذاري كنيم در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 5 نگارش پایه نهم: نوشته را خوش، آغاز كنيم؛ زيبا به پايان ببريم و نيكو نامگذاري …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 4 نگارش پایه نهم: فضا و رنگِ نوشته را تغيير دهيم

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 4 نگارش پایه نهم: فضا و رنگِ نوشته را تغيير دهيم در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 4 نگارش پایه نهم: فضا و رنگِ نوشته را تغيير دهيم را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 3 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرسُ الثّالِثُ: ثلاثُ قِصَصٍ قَصيرَةٍ)

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 3 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرسُ الثّالِثُ: ثلاثُ قِصَصٍ قَصيرَةٍ) در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 3 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرسُ الثّالِثُ: ثلاثُ قِصَصٍ قَصيرَةٍ) را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 3 عربی …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 2 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرسُ الثّانی: اَلوَجْهُ الناّفِعُ، وَ الوَجْهُ المُضِرُّ)

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 2 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرسُ الثّانی: اَلوَجْهُ الناّفِعُ، وَ الوَجْهُ المُضِرُّ) در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 2 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرسُ الثّانی: اَلوَجْهُ الناّفِعُ، وَ الوَجْهُ المُضِرُّ) را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 1 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرسُ الاوّلُ : مِنَ الَْشعارِ الْمَنسوبَةِ إلَی الْمامِ عَليٍّ (ع))

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 1 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرسُ الاوّلُ : مِنَ الَْشعارِ الْمَنسوبَةِ إلَی الْمامِ عَليٍّ (ع)) در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 1 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرسُ الاوّلُ : مِنَ الَْشعارِ الْمَنسوبَةِ إلَی الْمامِ عَليٍّ (ع)) را از طریق …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 5 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرس الخامِسُ: يا إلهي)

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 5 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرس الخامِسُ: يا إلهي) در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 5 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرس الخامِسُ: يا إلهي) را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 5 عربی پایه دوازدهم …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 4 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرس الرّابع: نِظامُ الطَّبيعَةِ)

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 4 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرس الرّابع: نِظامُ الطَّبيعَةِ) در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 4 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرس الرّابع: نِظامُ الطَّبيعَةِ) را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 4 عربی پایه دوازدهم …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 3 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرسُ الثّالِثُ: ثلاثُ قِصَصٍ قَصيرَةٍ)

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 3 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرسُ الثّالِثُ: ثلاثُ قِصَصٍ قَصيرَةٍ) در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 3 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرسُ الثّالِثُ: ثلاثُ قِصَصٍ قَصيرَةٍ) را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 3 عربی …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 2 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرسُ الثّانی: اَلوَجْهُ الناّفِعُ، وَ الوَجْهُ المُضِرُّ)

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 2 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرسُ الثّانی: اَلوَجْهُ الناّفِعُ، وَ الوَجْهُ المُضِرُّ) در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 2 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرسُ الثّانی: اَلوَجْهُ الناّفِعُ، وَ الوَجْهُ المُضِرُّ) را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 1 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرسُ الاوّلُ : مِنَ الَْشعارِ الْمَنسوبَةِ إلَی الْمامِ عَليٍّ (ع))

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 1 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرسُ الاوّلُ : مِنَ الَْشعارِ الْمَنسوبَةِ إلَی الْمامِ عَليٍّ (ع)) در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 1 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرسُ الاوّلُ : مِنَ الَْشعارِ الْمَنسوبَةِ إلَی الْمامِ عَليٍّ (ع)) را از طریق …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 5 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرس الخامِسُ: يا إلهي)

با دانلود : پاورپوینت درس 5 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرس الخامِسُ: يا إلهي) در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 5 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرس الخامِسُ: يا إلهي) را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 5 عربی پایه دوازدهم …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 4 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرس الرّابع: نِظامُ الطَّبيعَةِ)

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 4 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرس الرّابع: نِظامُ الطَّبيعَةِ) در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 4 عربی پایه دوازدهم انسانی: (الدّرس الرّابع: نِظامُ الطَّبيعَةِ) را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 4 عربی پایه دوازدهم …

مشاهده بیشتر »

دستگاه زنده یاب RESCUE RADAR

دستگاه

با دانلود : دستگاه زنده یاب RESCUE RADAR در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل دستگاه زنده یاب RESCUE RADAR را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید دستگاه زنده یاب RESCUE RADAR فرمت فایل:     پاورپینت    قابل ویرایش    تعداد اسلاید :59 چکیده مطالب …

مشاهده بیشتر »

اصول كنترل

اصول

با دانلود : اصول كنترل در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل اصول كنترل را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید اصول كنترل فرمت فایل :پاورپینت    قابل ویرایش      تعداد اسلاید:59 چکیده مطالب:                     …

مشاهده بیشتر »

چگونه حرف دیگران برایمان مهم نباشد؟

با دانلود : چگونه حرف دیگران برایمان مهم نباشد؟ در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل چگونه حرف دیگران برایمان مهم نباشد؟ را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید چگونه حرف دیگران برایمان مهم نباشد؟ چگونه حرف دیگران برایمان مهم نباشد؟ این کتاب یه موضوعی …

مشاهده بیشتر »

چگونه حرف دیگران برایمان مهم نباشد؟

با دانلود : چگونه حرف دیگران برایمان مهم نباشد؟ در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل چگونه حرف دیگران برایمان مهم نباشد؟ را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید چگونه حرف دیگران برایمان مهم نباشد؟ چگونه حرف دیگران برایمان مهم نباشد؟ این کتاب یه موضوعی …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 2 علوم تجربی پایه چهارم دبستان (ابتدایی): مخلوط ‌ها در زندگی

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 2 علوم تجربی پایه چهارم دبستان (ابتدایی): مخلوط ‌ها در زندگی در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 2 علوم تجربی پایه چهارم دبستان (ابتدایی): مخلوط ‌ها در زندگی را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 1 علوم تجربی پایه چهارم دبستان (ابتدایی): زنگ علوم

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 1 علوم تجربی پایه چهارم دبستان (ابتدایی): زنگ علوم در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 1 علوم تجربی پایه چهارم دبستان (ابتدایی): زنگ علوم را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 1 علوم تجربی پایه …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 7 علوم تجربی پایه چهارم دبستان (ابتدایی): آهن ‌ربا در زندگی

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 7 علوم تجربی پایه چهارم دبستان (ابتدایی): آهن ‌ربا در زندگی در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 7 علوم تجربی پایه چهارم دبستان (ابتدایی): آهن ‌ربا در زندگی را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 6 علوم تجربی پایه چهارم دبستان (ابتدایی): سنگ ‌ها

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 6 علوم تجربی پایه چهارم دبستان (ابتدایی): سنگ ‌ها در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 6 علوم تجربی پایه چهارم دبستان (ابتدایی): سنگ ‌ها را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 6 علوم تجربی پایه …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 5 علوم تجربی پایه چهارم دبستان (ابتدایی): گرما و ماده

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 5 علوم تجربی پایه چهارم دبستان (ابتدایی): گرما و ماده در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 5 علوم تجربی پایه چهارم دبستان (ابتدایی): گرما و ماده را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 5 علوم …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 4 علوم تجربی پایه چهارم دبستان (ابتدایی): انرژی الکتریکی

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 4 علوم تجربی پایه چهارم دبستان (ابتدایی): انرژی الکتریکی در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 4 علوم تجربی پایه چهارم دبستان (ابتدایی): انرژی الکتریکی را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 4 علوم تجربی پایه …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 3 علوم تجربی پایه چهارم دبستان (ابتدایی): انرژی نیاز هر روز ما

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 3 علوم تجربی پایه چهارم دبستان (ابتدایی): انرژی نیاز هر روز ما در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 3 علوم تجربی پایه چهارم دبستان (ابتدایی): انرژی نیاز هر روز ما را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید …

مشاهده بیشتر »