صفحه اصلی / بایگانی برچسب: قابل ویرایش

بایگانی برچسب: قابل ویرایش

پاورپوینت درس 5 آموزش قران پایه اول ابتدایی : کودک مسلمان ، سوره حمد

دانلود رایگان پاورپوینت قرآن اول

با دانلود : پاورپوینت درس 5 آموزش قران پایه اول ابتدایی : کودک مسلمان ، سوره حمد در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 5 آموزش قران پایه اول ابتدایی : کودک مسلمان ، سوره حمد را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 7 آموزش قران پایه اول ابتدایی : پیامبران خدا ، سوره نصر ، کودکی حضرت موسی

دانلود رایگان پاورپوینت قرآن اول

با دانلود : پاورپوینت درس 7 آموزش قران پایه اول ابتدایی : پیامبران خدا ، سوره نصر ، کودکی حضرت موسی در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 7 آموزش قران پایه اول ابتدایی : پیامبران خدا ، سوره نصر ، کودکی حضرت موسی را …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 1 فارسی پایه دوازدهم: شکرِ نعمت

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 1 فارسی پایه دوازدهم: شکرِ نعمت در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 1 فارسی پایه دوازدهم: شکرِ نعمت را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 1 فارسی پایه دوازدهم: شکرِ نعمت نوع فایل: power point …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس ستایش فارسی پایه دوازدهم: ملکا ذکر تو گویم

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس ستایش فارسی پایه دوازدهم: ملکا ذکر تو گویم در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس ستایش فارسی پایه دوازدهم: ملکا ذکر تو گویم را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس ستایش فارسی پایه دوازدهم: ملکا ذکر …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 5 فارسی پایه دوازدهم: دماوندیه

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 5 فارسی پایه دوازدهم: دماوندیه در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 5 فارسی پایه دوازدهم: دماوندیه را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 5 فارسی پایه دوازدهم: دماوندیه نوع فایل: power point فرمت فایل:  pptx …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 3 فارسی پایه دوازدهم: آزادی

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 3 فارسی پایه دوازدهم: آزادی در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 3 فارسی پایه دوازدهم: آزادی را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 3 فارسی پایه دوازدهم: آزادی نوع فایل: power point فرمت فایل:  pptx …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 2 فارسی پایه دوازدهم: مست و هُشیار

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 2 فارسی پایه دوازدهم: مست و هُشیار در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 2 فارسی پایه دوازدهم: مست و هُشیار را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 2 فارسی پایه دوازدهم: مست و هُشیار نوع …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 12 فارسی پایه دوازدهم: گذر سیاوش از آتش

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 12 فارسی پایه دوازدهم: گذر سیاوش از آتش در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 12 فارسی پایه دوازدهم: گذر سیاوش از آتش را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 12 فارسی پایه دوازدهم: گذر سیاوش …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 11 فارسی پایه دوازدهم: آن شب عزیز

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 11 فارسی پایه دوازدهم: آن شب عزیز در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 11 فارسی پایه دوازدهم: آن شب عزیز را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 11 فارسی پایه دوازدهم: آن شب عزیز نوع …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 10 فارسی پایه دوازدهم: فصل شکوفایی

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 10 فارسی پایه دوازدهم: فصل شکوفایی در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 10 فارسی پایه دوازدهم: فصل شکوفایی را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 10 فارسی پایه دوازدهم: فصل شکوفایی نوع فایل: power point …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 9 فارسی پایه دوازدهم: کویر

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 9 فارسی پایه دوازدهم: کویر در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 9 فارسی پایه دوازدهم: کویر را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 9 فارسی پایه دوازدهم: کویر نوع فایل: power point فرمت فایل:  pptx …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 8 فارسی پایه دوازدهم: از پاریز تا پاریس

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 8 فارسی پایه دوازدهم: از پاریز تا پاریس در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 8 فارسی پایه دوازدهم: از پاریز تا پاریس را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 8 فارسی پایه دوازدهم: از پاریز …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 7 فارسی پایه دوازدهم: در حقیقت عشق

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 7 فارسی پایه دوازدهم: در حقیقت عشق در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 7 فارسی پایه دوازدهم: در حقیقت عشق را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 7 فارسی پایه دوازدهم: در حقیقت عشق نوع …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 6 فارسی پایه دوازدهم: نی‌نامه

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 6 فارسی پایه دوازدهم: نی‌نامه در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 6 فارسی پایه دوازدهم: نی‌نامه را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 6 فارسی پایه دوازدهم: نی‌نامه نوع فایل: power point فرمت فایل:  pptx …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 18 فارسی پایه دوازدهم: عشق جاودانی

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 18 فارسی پایه دوازدهم: عشق جاودانی در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 18 فارسی پایه دوازدهم: عشق جاودانی را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 18 فارسی پایه دوازدهم: عشق جاودانی نوع فایل: power point …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 17 فارسی پایه دوازدهم: خنده تو

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 17 فارسی پایه دوازدهم: خنده تو در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 17 فارسی پایه دوازدهم: خنده تو را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 17 فارسی پایه دوازدهم: خنده تو نوع فایل: power point …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 16 فارسی پایه دوازدهم: کباب غاز

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 16 فارسی پایه دوازدهم: کباب غاز در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 16 فارسی پایه دوازدهم: کباب غاز را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 16 فارسی پایه دوازدهم: کباب غاز نوع فایل: power point …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 14 فارسی پایه دوازدهم: سی مرغ و سیمرغ

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 14 فارسی پایه دوازدهم: سی مرغ و سیمرغ در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 14 فارسی پایه دوازدهم: سی مرغ و سیمرغ را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 14 فارسی پایه دوازدهم: سی مرغ …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 13 فارسی پایه دوازدهم: خوانِ هشتم

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 13 فارسی پایه دوازدهم: خوانِ هشتم در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 13 فارسی پایه دوازدهم: خوانِ هشتم را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 13 فارسی پایه دوازدهم: خوانِ هشتم نوع فایل: power point …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 4 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: سبک‌شناسی قرن‌های دوازدهم و سیزدهم

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 4 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: سبک‌شناسی قرن‌های دوازدهم و سیزدهم در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 4 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: سبک‌شناسی قرن‌های دوازدهم و سیزدهم را از طریق جعبه زیر دانلود یا …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 3 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: مراعات نظیر، تلمیح و تضمین

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 3 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: مراعات نظیر، تلمیح و تضمین در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 3 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: مراعات نظیر، تلمیح و تضمین را از طریق جعبه زیر دانلود یا …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 2 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: پایه‌های آوایی ناهمسان

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 2 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: پایه‌های آوایی ناهمسان در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 2 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: پایه‌های آوایی ناهمسان را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 1 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: تاریخ ادبیات قرن‌های دوازدهم و سیزدهم

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 1 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: تاریخ ادبیات قرن‌های دوازدهم و سیزدهم در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 1 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: تاریخ ادبیات قرن‌های دوازدهم و سیزدهم را از طریق جعبه زیر …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 7 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: تاریخ ادبیات قرن چهاردهم (دورۀ معاصر و انقلاب اسلامی)

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 7 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: تاریخ ادبیات قرن چهاردهم (دورۀ معاصر و انقلاب اسلامی) در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 7 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: تاریخ ادبیات قرن چهاردهم (دورۀ معاصر و انقلاب …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 6 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: لف و نشر، تضاد و متناقض نما

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 6 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: لف و نشر، تضاد و متناقض نما در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 6 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: لف و نشر، تضاد و متناقض نما را از طریق …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 5 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: اختیارات شاعری (1): زبانی

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 5 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: اختیارات شاعری (1): زبانی در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 5 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: اختیارات شاعری (1): زبانی را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 2 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: پایه‌های آوایی ناهمسان

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 2 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: پایه‌های آوایی ناهمسان در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 2 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: پایه‌های آوایی ناهمسان را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 1 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: تاریخ ادبیات قرن‌های دوازدهم و سیزدهم

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 1 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: تاریخ ادبیات قرن‌های دوازدهم و سیزدهم در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 1 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: تاریخ ادبیات قرن‌های دوازدهم و سیزدهم را از طریق جعبه زیر …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 12 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: حسن تعلیل، حس آمیزی و اسلوب معادله

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 12 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: حسن تعلیل، حس آمیزی و اسلوب معادله در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 12 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: حسن تعلیل، حس آمیزی و اسلوب معادله را از طریق …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 11 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: وزن در شعر نیمایی

دانلود رایگان پاورپوینت

با دانلود : پاورپوینت درس 11 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: وزن در شعر نیمایی در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 11 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی: وزن در شعر نیمایی را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید …

مشاهده بیشتر »