اندروید پلاس

اندروید پلاس

توضیحات بیشتر / خرید

اندروید پلاس

اندروید پلاس

ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪ ﭘﻼﺱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﯼ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﻗﻔﻞ ﮔﻮﺷﯽ
ﺑﺎﺯﯾﺎﺑﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯼ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻩ ﮔﻮﺷﯽ
ﺑﺎﺯ ﯾﺎﺑﯽ ﺭﻣﺰ ﻭﺍﯼ ﻓﺎﯼ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪ
ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪ
ﺟﻢ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﮐﻠﺶ ﺍﻑ ﮐﻠﻨﺰ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻓﺎﻟﻮﺭ ﺍﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮﺍﻡ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ…

دریافت پشتیبانی برای این فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *