کنترل گوشی فرزندان (هک)

کنترل گوشی فرزندان (هک)

توضیحات بیشتر / خرید

کنترل گوشی فرزندان (هک)

کنترل گوشی فرزندان (هک)

 
کنترل کننده گوشی فرزندان (هک)
کنترل کننده گوشی فرزندان(هک)
ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮔﻮﺷﯽ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪﯼ ﻫﺴﺖ .
ﮐﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﯿﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﻫﺎ ﻭ … ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺷﯿﺪ .
.1 ﮐﻨﺘﺮﻝ…

دریافت پشتیبانی برای این فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *